SD begär folkomröstning om ändring i grundlagen

Regeringens förslag att ändra mediegrundlagar har fått SD att begära en folkomröstning. Regeringen är nu skyldig att pröva begäran i riksdagen.

För att fatta ett beslut om folkomröstning så krävs det att mins en tredjedel av riskdagen röstar igenom förslaget.

Bakgrunden är att regeringen föreslår ändringar i grundalgen. Meningen med ändringarna är t ex att skydda publicering av personuppgifter som kan vara känsliga på internet. En webbplats som skulle drabbas är lexbase, som bland annat publicerar domar från domstolar.

Andra förslag som ska uppnås genom ändringar i grundlagen är hur länge en ansvarig utgivare ska vara ansvarig för innehåll som publicerats online. Som det ser ut idag är ansvarig utgivare ansvarig för allt, oavsett när det faktiskt har publicerats. Med förslaget ska en ny ansvarig utgivare enbart ha ansvar för det som ligger upp till ett år tillbaka i tiden.

SD är kritiska till förslagen. Enligt SD vill regeringen med denna ändring skapa två olika kategorier av seriösa och oseriösa medier.

Kritiken kommer även från annat håll. Både journalistförbundet och lagkunniga har tagit upp olika problem med förslaget.
 
 

Regeringen: Alla program ska ge behörighet till högskolan

Idag ger inte alla program på gymnasiet högskolebehörighet, tex yrkesprogrammen. Det föreslår nu regeringen ska ändras.

Regeringen vill att yrkesprogrammen ska ge en djup och bred utbildning inom yrkesämnet, men samtidigt att man efter programmet ska vara behörig att söka till högskolan.

Den tidigare regeringen ändrade till det vi ser idag, att yrkesprogrammen inte behövde ge behörighet till högskolan. Nu föreslår alltså regeringen att vi återgår till hur det var förut. Förslaget presenterades som ett vallöfte av S.

Regeringens motivering till ändringen är att det under ett antal år har varit färre och färre som sökt till yrkesprogram. Regeringen hänvisar till Skolverket som gjort den slutsatsen att det beror på att man efter yrkesprogram inte är garanterad att kunna söka till universitet och högskola.

Som det ser ut idag kan elever själva välja att läsa extra kurser för att få den behörigheten, men det är inte obligatoriskt. Men många elever har svårt att få det att faktiskt fungera. Därför vill S att det ska ingå i programmet. Däremot ska elever som inte vill läsa in till behörigheten ha möjligheten att välja bort det. Frågan är då vad den stora skillnaden kommer vara.

Yrkesprogrammen skulle på detta sätt utökas från dagen 2500 poäng till ca 2700 poäng. För att få igenom det vill Socialdemokraterna både skjuta till mer pengar och tid.
 
 

Sökinsats efter kraschat flygplan

Ett flygplan med 65 passagerare kraschade under söndagen i Iran. Flygplanet trafikerade en inrikeslinje från Teheran till Yasuj

Flygplanet av typen ATR-72 försvann över bergen under dåligt väder och kraschade någonstans i södra Iran. 59 passagerare och 6 besättningsmän fanns ombord och alla befaras ha omkommit.

Det dåliga vädret har gjort det svårt för räddningsaktioner. Helikopter som ska söka efter flygplanet har inte kunnat lyfta. Däremot ska flera vittnen ha sett kraschen.

Flygplanet ska i samband med att den försvann från radarn ha påbörjat inflygningen till destinationsflygplatsen, en inflygning som går över bergen. Inflygningsproceduren ska ändå anses vara säker.

Planet ska ha kraschat cirka 23 kilometer från flygplatsen. Däremot så uppger iranska myndigheter att flygbolaget inte hade betalat avgiften för lokaliseringssystemet och därför var det avstängt. Det gör nu uppdraget att hitta flygplanet mycket svårare.

Svenska UD har inte någon information om att det skulle vara svenska medborgare med på flyget.

Iran har en historia av mycket flygolyckor. De senaste åren har de försökt förbättra sin flygsäkerhet, men har fortfarande problem, framförallt med inrikesflygningar.
 
 

6.000 poliser har slutat

Väldigt många av landets poliser har valt att lämna yrket. År 2015 fanns det cirka 20.000 utbildade poliser anställda inom polismyndigheterna. Idag har nästan 30% valt att sluta.

Siffrorna är skrämmande. Nästintill 3 av 10 poliser har på tre år valt att sluta sina jobb. Samma trender visas även inom yrken som sjuksköterskor, lärare och socionomer.

Av de 20.000 poliser som fanns 2015 har närmare 6.000 alltså valt att börja arbeta med något annat. Tillsammans med att färre och färre söker till polishögskolan ger det svåra möjligheter att tillsätta tjänsterna. Polisförbundet hänvisar till brister i arbetsmiljön som en av orsakerna. Om man vill rekrytera tillbaka dessa poliser måste man förbättra både arbetsmiljö och lön.
 
 

Assistenter i Malmö träffade företrädare

Den sista tidens åtstramningar inom personlig assistans har bidragit till en kraftigt försämrad trygghet och tillvara för landets funktionsnedsatta. Nu reagerar även de som arbetar inom branschen.

– Varje dag ser vi våra brukares behov. Vi ser hur det faktiskt gör skillnad med assistenter i deras liv. Hur man med assistenter kan leva ett liv som andra. Regeringen vill istället att människor ska få flytta in på institutioner eller få sina friheter indragna. Varje dag ser vi detta och varje dag lider vi över tanken på att när blir det vår brukares tur.

Assistenter träffade under fredagen företrädare från regeringen för att värna om deras brukare individuella assistans Malmö.

– Vi förstår att det finns oseriösa aktörer i denna bransch. Men det finns bättre sätt att komma åt det än att dra in den hjälp som är så viktig för personer med assistans.
 
 

Fillers och Botox i Stockholm

Fillers och Botox är en industri som fullkomligt har exploderat de senaste åren. Det är dock en ung industri där regleringar till viss del saknas. Som konsument måste du kryssa dig fram i djungeln

Be Your Best är en injektionsklinik i Stockholm som erbjuder injektionsbehandlingar med Botox och fillers, www.beyourbeststockholm.se. Kliniken är en certifierad säker klinik som är godkänd av branschen.